Nyheter Virksomhet Økonomi

NSB 

Norges Statsbaner er det norske statseide jernbaneverket. Og NSB er virkelig i vinden, med en økning på 3,9% fra samme periode som i fjor. Kundene fortsetter å strømme til togene, og derfor må vi fortsette å ivareta kunderelasjonene, spesielt nå etter den langvarige og konfliktfylte streiken som har pågått den siste tiden. Det sier konserndirektør Tom Ingulstad.

Streiken er forårsaket av at myndighetene slakker på kravene og ønsker å sette driften ut på anbud, noe som kan true arbeidsplassene til de nåværende konduktørene. På denne måten vil det på kort tid bli opprettet en nasjonal standard for kompetansekrav for å bli konduktør, samt at det blir satt opp et program for opplæring av konduktører. Det er partene i LO, lokomotivmannsforbundet og arbeidsgiverforeningen Spekter som stod mot hverandre i saken.

Konsernsjef Geir Isaksen er godt fornøyd med at togene igjen kan rulle på skinnene. Det var i hovedsak togene på Østfoldbanen som stod under streiken. Med en ny og bedre utdanning vil sikkerheten være i hovedsetet og arbeidsplassene ivaretatt.

Og i slutten av oktober var streiken over, med forslag som ble vedtatt for utvidet utdanningsløp og en nasjonal standard som ble opprettet.

Det er nå samferdselsdepartementet som får ansvaret med å sette sammen en standard som skal operere på norsk jernbane. Slik at konkurransevilkårene blir like for alle som ønsker å operere på jernbanen i landet. Når konkurranseutsettingen skjer vil de nåværende operatørene stå like sterkt som de som søker innpass. Både ansatte og kunder er nå glade for at streiken er over.