Nyheter Økonomi

Ikke mange norske fiskere tilbake

Lenge har mange mennesker vært så avhengige av fisk, at de har vært i stand til å tjene til livets opphold. Dette er ikke det samme mer, for det er veldig mange nordmenn som ikke lenger fisker, men jobber med andre yrker hvor de kan få en bedre lønn, eller få et jobb som ikke gir samme stress, men samme fordeler. Uansett, det er uten tvil færre og færre fiskere etterhånden, og er snart bare 9000 fiskere tilbake. Dette er det laveste det har vært, og så er det kanskje noe som skal tas veldig seriøst.

Det er kun blant de kvinnelige fiskere at det ikke er de samme problemene, for det er ingen nedgang i antall nye fiskere. På den annen side er det ikke mange på feltet, og derfor er det ikke nok til å kompensere for de mange menn som ikke lenger vil være i yrket. Men det er noen av dem som forlater bransjen til den største virksomheten og jobber videre med det på kortere tid, så det er bare som et deltidsjobb. Det er derfor fortsatt mulig å få norsk fisk til butikker, men det vil ikke være så mange som det har vært i det siste. Det er fortsatt mange fiskere, men det kan likevel begynne å bli et problem i fremtiden, og det er dermed noe å vurdere.