Nyheter

Hvordan finner man raskest kvalifisert bemanning?

Hvordan finner man raskest kvalifisert bemanning?

Det er ofte ikke enkelt å finne god bemanning, og enhver arbeidsgiver vet at det koster bedriften utrolig mye penger å gjøre feil ansettelser. Derfor er det viktig at man tar seg god tid og gjør en grundig jobb når man skal finne kvalifisert bemanning.

Samtidig er det jo slik at tid er penger, og det er ikke alltid man har god tid til å finne den perfekte kandidaten til stillingen som lyses ut. Derfor skal vi her se på måter man kan gå frem for å finne de gode søkerne på kortest mulig tid.

Riktig stillingsbeskrivelse

Man skal virkelig ikke kimse av viktigheten av å tydeliggjøre hva stillingen går ut på. En av de store grunnene til at feilansettelser skjer er at stillingsinstruksen ikke er tydeliggjort. Dermed er det ikke klart hverken for arbeidsgiver eller arbeidstaker hva slags egenskaper som egner seg mot den aktuelle stillingen.

Det er ikke nok for kandidaten å vite hva virksomheten driver med, de trenger også å ha et forhold til hvordan den eventuelle hverdagen kommer til å se ut. Kandidatene som søker på jobben gjør seg raskt et inntrykk av om de selv føler de er kvalifisert og aktuelle søkere, og arbeidsgiver må vite hva de skal måle kandidatene mot. Ved å tydeliggjøre hva jobben går ut på vil man enklere kunne plukke de riktige kandidatene.

Bemanningsbyrå

Den store fordelen ved å ta i bruk et bemanningsbyrå er det at disse som oftest allerede har en stor portefølje med aktuelle søkere og kandidater. Disse byråene har gjort så stor og grundig jobb på forhånd at de har mange parametere de kan bruke som filtrerer ut det de mener kan være aktuelle kandidater for de aktuelle stillingene.

De som jobber med rekruttering har også lang erfaring med å stille de riktige spørsmålene til aktuelle kandidater, de har grundig opparbeidede rutiner for å finne ut hvordan søkerne fungerer.

Ved å finne disse interessepunktene og erfaringspunktene er det uten tvil en god måte å korte ned prosessen når man skal finne kvalifisert bemanning til en aktuell stilling. Da er byråene i stand til å gjøre gode matcher mellom en utlyst stilling og kandidater som huker av de riktige boksene.

Det er naturligvis alltid arbeidsgiver som tar siste beslutning, men man kan korte ned prosessen betraktelig ved å benytte et byrå som driver med rekruttering for å gjøre prosessen betraktelig kortere for arbeidsgiveren.