Nyheter Virksomhet

Norsk Stål  

Norsk Stål har historie tilbake til tidlig 1800-tallet, med mange fusjoner og omstruktureringer opp gjennom årene, men i 1991 fikk vi det selskapet vi kjenner i dag som Norsk Stål.

Aktuelt for oss nå er de store svingningene i markedet. Det har vært nedgang i det som kalles skrotjern, av gammel armering og bjelker. Som følge av oljeprisutviklingen har den norske kronen styrket seg i forhold til euroen. Samtidig har stålprisene økt med mellom 20-30%, noe som henger sammen med fall i både eksport og import fra Kina. Noe som skyldes en straffetoll på grovplater fra Kina på hele 70%. Såkalte tollmurer bygges opp overalt i verden, noe som svekker handelen. Likevel er ikke Norge berammet av disse murene, men utviklingen virker også negativt på Norge. Mange ulike grunner gjør at stålprisene fortsatt er høye, men skrapprisene er høyest, fordi det brukes mer i masovner fordi metallurgisk kull igjen har blitt dyrere. I motsetning til jernmalm er kullprisene høyere nå enn i 2008. For å redusere kostnadene har man tilsatt skrapjern i masovnene. Denne gangen har stålprisene dratt med seg råvareprisene, og ikke omvendt som er det vanligste.

Prisene på rustfritt stål er også økende. Selv om tollsatsene økte tidligere i år på stål fra Kina og Taiwan, økte ikke prisene nevneverdig. Verkene både i øst og vest melder om gode ordreinnganger og det er ikke utenkelig at det vil oppstå tomme lagerbeholdninger.

Det har vært store svingninger når det gjelder prisene i råaluminium, men totalt har prisen økt med 10%(USD), men ser man samtidig at kronen har styrket seg, vil ikke økningen være på mer enn noen få prosentpoeng.

Valutaendringer og straffetoll har vært med på å skape store svingninger i stålmarkedet verden over.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *