Entreprenørskap

Bedrifter som velger bærekraftige varer og tjenester

Det er viktig å fokusere på bærekraftige varer og tjenester i dagens samfunn, da det opp gjennom årene har vært mye forurensning som har ført til at naturen har forandret seg. I Norge har det blant annet vært en rekke bedrifter som har valgt å fokusere på bærekraftig utvikling, og det er med på å skape en bedre hverdag for mange mennesker i landet. Det kan være tjenester som transport eller behandling av materiale som fører til enorm forurensning, og da er det viktig å ha bærekraft i fokus.

For oss som benytter oss av varer som blir behandlet og produsert, så må det være muligheter til å levere disse på en miljøstasjon som kan sortere ut og eventuelt levere til produsenter igjen for re-produsering. Med andre ord så er det viktig å velge ut miljøvennlige varer og tjenester som kan brukes på nytt til andre formål og tjenester.

 

Villmarken må beskyttes mot tre hogging

Et stort problem som er en kontrast til bærekraftig utvikling er alle trær som blir hogget ned hvert eneste år. Mesteparten av treverk som blir hogget ned og behandlet brukes til å bygge hus med her i landet, men det mange ikke legger merke til er antall vedkubber som blir brukt til å varme opp peisen i huset med. På vinteren går det altfor mye vedkubber som gjør at trærne må ofres rundt sommertider hvert eneste år.

Dette er selvfølgelig negativt for villmarken og dyrene som bor i villmarken, ettersom vi ødelegger naturen og ødelegger for bostedet til alle disse stakkars dyrene. En av de viktigste ressursene Norge har er villmarken, som vi helt klart må ta bedre vare på. Det kan gjøres ved at vi bruker en annen struktur for å hogge ned trær, istedenfor å bruke disse til å lage hus. Masseproduksjon av trehus og trehytter har også blitt opplevd negativt opp gjennom årene. Villmarken er veldig viktig for oss, og vi er også viktige for villmarken.

 

Miljøet er viktigere enn vi tror

Det foregår definitivt mye forurensning som vi ikke klarer å se eller ta på, men som vi definitivt vil merke på kroppen. Med årenes løp merker vi hvert år at det dannes store forurensninger i de største byene i Norge, som Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. Alle disse bilene som er i trafikken skaper mye unødvendig forurensning som vi ønsker å bli kvitt, og i nyere tid har det vært bompenger som har vært den beste løsningen.

Ved at vi øker bompengene i en spesifikk tidsperiode, som for eksempel rushtrafikken, så vil vi også merke at det er færre biler rundt disse tidspunktene. Dette fører til at luftkvaliteten forbedres. Dette kan også merkes videre over på villmarken rundt disse områdene, da mye forurensning vil være dårlig for både naturen, miljøet og dyrene, for ikke å glemme oss mennesker. Derfor er det viktig at mange bedrifter som produserer, leverer tjenester, og oss mennesker som kjører biler, velger en bærekraftig måte å gjøre dette på!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *